Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.


του Κώστα Νούση,
Θεολόγου - Φιλολόγου ΑΠΘ

Τν Κύριον μνετε, κα περυψοτε ες πάντας τος αἰῶνας.
Τον Κύριο υμνείτε και δοξολογείτε σε όλους τους αιώνες.

Εὐλογετε, πάντα τ ργα Κυρίου, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Δοξολογείτε πάντα τα κτίσματα Κυρίου τον Ποιητή τους· υμνείτε και υπερυψώνετε Αυτόν εις τους αιώνες.

Εὐλογετε, γγελοι Κυρίου, ορανο Κυρίου, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Ευλογείτε οι Άγγελοι του Θεού και όλα τα ουράνια τάγματα και στερεώματα τον Κύριο· υμνείτε και δοξάζετε Αυτόν εις τους αιώνας.


Εὐλογετε, δατα πάντα τ περάνω τν ορανν, πσαι α Δυνάμεις Κυρίου, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Δοξάζετε, όλα τα ύδατα και τα υγρά στοιχεία του σύμπαντος, τα πάνω απ’ τους ουρανούς, όλες οι ασώματες Δυνάμεις του Κυρίου τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε Αυτόν ακαταπαύστως.

Εὐλογετε, λιος κα σελήνη, στρα το ορανο, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Ευλογείτε ο ήλιος και η σελήνη, όλα τα άστρα τ’ ουρανού τον ποιητή τους Θεό· υμνείτε και υπερμεγαλύνετε Αυτόν σε όλους τους αιώνες.

Εὐλογετε, φς κα σκότος, νύκτες καὶ μέραι, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Δοξάζετε το φως και το σκοτάδι, οι μέρες και οι νύχτες τον έναν και μοναδικό Κύριο· υμνείτε και ψάλλετε θριαμβικά σ’ Αυτόν μες τους αιώνες.

Εὐλογετε, πς μβρος κα δρόσος, πάντα τ πνεύματα, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Ευλογείτε όλες οι βροχές και οι δροσιές και πάντες οι ανέμοι τον Κύριο· ψάλλετε κι ανυψώνετε Αυτόν στους αναρίθμητους αιώνες.

Εὐλογετε, πρ κα καμα, ψχος κα καύσων, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Δοξάζετε η λάβρα και η κάψα, οι παγωνιές και οι καύσωνες τον Δημιουργό του κόσμου· ανυμνείτε και υπερεξαίρετε Αυτόν στο βάθος των αιώνων.

Εὐλογετε δρόσοι κα νιφετοί, πάγοι κα ψχος, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Δοξολογείτε οι δροσιές και οι χιονονιφάδες, οι πάγοι και το ψύχος τον Τριαδικό Θεό· υμνείτε και πανυπερμεγαλύνετε Αυτόν από τώρα και στους αιώνες των αιώνων.

Εὐλογετε, πάχναι κα χιόνες, στραπα κα νεφέλαι τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας. .

Τραγουδάτε ευχαριστιακά οι πάχνες και τα χιόνια, τ’ αστραπόβροντα και τα σύγνεφα τον Κύριο· υμνολογείτε και αναπέμπετε τις δοξολογίες σας σ’ Αυτόν για αιώνες ατέλειωτους.

Εὐλογετε, γ, ρη κα βουνοί, κα πάντα τ φυόμενα ν ατ, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Κράζετε δοξολογικά η γη, οι οροσειρές της, οι ταπεινοί λοφίσκοι και όλα που φυτρώνουν πάνω της τον Κύριο· υμνείτε και ανυψώνετε χωρίς μέτρο και κορεσμό Αυτόν αιώνια.

Εὐλογετε, πηγαί, θάλασσα, κα ποταμοί, κήτη, κα πάντα τ κινούμενα ν τος δασι, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Ευλογείτε πηγές, θάλασσα και ποτάμια, φοβερά κήτη και όλα όσα κινείστε μέσα στα νερά, τον Θεό σας· αινείτε κι δοξάζετε καθ’ υπερβολήν εντάσεως Αυτόν εις τους αιώνας.


Εὐλογετε, πάντα τ πετειν το ορανο, τ θηρία κα πάντα τ κτήνη, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Κελαηδάτε τις δοξολογίες σας όλα τα πουλιά τ’ ουρανού, τα άγρια θεριά της γης και όλα τα ήμερα ζώα τον μοναδικό Κύριό σας· μέλπετε και εγκωμιάζετε τα μεγαλεία Αυτού νυν και εις τον αιώνα τον άπαντα.


Εὐλογετε, υο τν νθρώπων, ελογείτω σραλ τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Ψάλλετε τους ύμνους σας στον Κύριο  οι άνθρωποι της γης και συ Ισραήλ, πρωτεκλεγμένε λαέ του Θεού, δόξαζε τον ένα και μοναδικό Κύριο όλων μας· ανυμνείτε κι ανυψώνετε Αυτόν εις αιώνας αιώνων.

Εὐλογετε, ερεῖς Κυρίου, δοῦλοι Κυρίου, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Αναφέρετε τις δοξολογίες σας, ιερείς και υπηρέτες του Κυρίου κι όλοι οι δούλοι του τρισύμνητου Παντοκράτορος, στον Δεσπότη των πάντων· αναπέμπετε τους ύμνους σας και πανυπερευλογείτε Αυτόν για αιώνες και αιώνες.

Εὐλογετε, πνεύματα κα ψυχα Δικαίων, σιοι κα ταπεινο τ καρδί, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Ευλογείτε οι αγιασμένες ψυχές και τα πνεύματα των Δικαίων, όλοι οι όσιοι και οι ταπεινοί στην καρδιά τον Κύριο· υμνείτε και υπερυψούτε Αυτόν εις τους αιώνες των αιώνων.

Εὐλογετε, νανία, ζαρία, κα Μισαήλ, τν Κύριον· ὑμνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Δοξολογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ τον Κύριο και Θεό· υμνολογείτε και υπερμέλπετε Αυτόν εις αιώνας των αιώνων.

Εὐλογετε, πόστολοι, Προφται, κα Μάρτυρες Κυρίου, τν Κύριον· μνετε κα περυψοτε ατν ες τος αἰῶνας.

Υμνείτε εν αγίω χορώ Απόστολοι, Προφήτες και Μάρτυρες του Κυρίου τον Κύριο· δοξολογείτε κι ανυψώνετε Αυτόν ακατατάπαυστα μες στους αιώνες.

Εὐλογομεν Πατέρα, Υόν, κα γιον Πνεμα. Υμνομεν κα περυψομεν ατν ες τος αἰῶνας.

Δοξολογούμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Υμνούμε και μεγαλύνουμε Αυτόν νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

Αἰνοῦμεν, ελογομεν, κα προσκυνομεν τν Κύριον.

Αινούμε, ευλογούμε και προσκυνούμε τον ένα και μοναδικό Κύριο του σύμπαντος κόσμου.

Τὸν Κύριον μνομεν, κα δοξολογομεν ες πάντας τος αἰῶνας.

Τον Κύριο ανυμνούμε και δοξολογούμε σε όλους τους αιώνες.

Τὸν Κύριον μνετε, κα περυψοτε ες πάντας τος αἰῶνας.

Τον Κύριο ανυμνείτε και υπερδοξολογείτε σε όλους τους αιώνες των αμέτρητων αιώνων. Αμήν.1 σχόλιο: