Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερωνύμου                           "Να δείξουμε όλοι αλληλεγγύη,ανθρωπιά,αγάπη και ευαισθησία..."
"Η Εκκλησία παραχωρεί τη γη της"
Έκκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών στις κρίσιμες ώρες που περνάει η χώρα απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, στο μήνυμά του για τα  Χριστούγεννα
"Σήμερα, σο ποτέ στό πρόσφατο παρελθόν, εναι πείγουσα νάγκη νά συνεχίσουμε νά δείχνουμε γενναιοφροσύνη, λληλεγγύη καί θελοντική προσφορά", αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.
Διαβάστε όλο το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για τα Χριστούγεννα
"Χριστός γεννται, δοξάσατε. «δών Κτίστης λλύμενον, τόν νθρωπον χερσίν, ν ποίησε, κλίνας ορανούς κατέρχεται»!
δελφοί μου καί τέκνα ν Κυρί γαπητά,
«Χριστός γεννται, - χαρά στόν κόσμο» τραγουδ τέτοιες μέρες, δ καί αἰῶνες λαός μας, κόμα καί σέ περιόδους θλιβερές καί δύσκολες στό διάβα τς στορίας.
«Χριστός γεννται», καί λάμπει πάλι τό φς πού προσανατολίζει τά βήματά μας γιά νά συναντήσουμε τήν λπίδα καί νά ποκτήσουν ο προσδοκίες μας πόσταση, νόημα καί σκοπό.
«Χριστός γεννται» σημαίνει πώς μεσα καί ψηλαφητά γνωρίζουμε τι Θεός γίνεται νθρωπος καί βαδίζει τόν δρόμο τς ταπεινώσεως καί τς θυσίας, γιά νά βρε νθρωπος τήν φετηρία μίας νέας ζως. Γιά νά βρε καθένας τόν τρόπο, τό δικαίωμα καί τή δυνατότητα νά λλάξει τόν αυτό του καί τόν κόσμο γύρω του. δρόμος πού νοίγει μπροστά μας Χριστός εναι δός σωτηρίας, λπίδας καί θετικς προσδοκίας. Καί, συνάμα, πρόσκληση νεργοποιήσεως τν συνειδήσεων γιά νά γίνουν ζωή μας, κόσμος καί τό αριο καλύτερα καί φωτεινότερα.
πατρίδα μας βιώνει κρίσιμες καί δυνηρές στιγμές γωνίας καί βεβαιότητας γιά τόν πιούσιο το λαο της καί γιά τό αριο. Ο ρες πού ζομε εναι ρες δοκιμασίας τς πίστης, τν χριστιανικν μας ξιν καί ασθημάτων, λλά καί τς μέχρι τώρα βιοτς μας.
Καλούμαστε λοι, καθένας μέ τίς γνώσεις, τίς κανότητες καί τά χαρίσματά του, νά συμβάλουμε στή σωτηρία το τόπου μας καί νά σταθομε στό πλευρό το δοκιμαζόμενου συνανθρώπου μας στή γειτονιά, στόν τόπο ργασίας του στόν δρόμο. Καί πρώτιστα καλούμαστε νά στηρίξουμε κενον πού δέν χει ργασία καί στέγη. κενον πού χρειάζεται ζεστασιά καί φαγητό. Σήμερα, σο ποτέ στό πρόσφατο παρελθόν, εναι πείγουσα νάγκη νά συνεχίσουμε νά δείχνουμε γενναιοφροσύνη, λληλεγγύη καί θελοντική προσφορά. δη, μέ τίς φιλότιμες προσπάθειες λων μας, λληλεγγύη καί λληλοϋποστήριξη παίρνουν σάρκα καί στά μέ ντυπωσιακά ποτελέσματα, ναβιώνοντας τό πρωτοχριστιανικό βίωμα τς κοινωνίας τς γάπης. Εναι καιρός νά ξαναανακαλύψουμε τήν κκλησία ς κοινωνία προσώπων πού ζον μέ τήν γάπη ς τρόπο ζως.
«Χριστός γεννται» νάμεσά μας. Σέ ναν κόσμο πού μοιάζει νά καταρρέει καί ναζητ να φς, πως το στέρα τς Βηθλεέμ, γιά νά το δείξει πς νά κάμει νέα ρχή καί πρός τά πο νά πορευτε. λαός μας γνωρίζει νά πιβιώνει σέ δύσκολους καιρούς καί χει τήν κανότητα νά ξιοποιε τίς δυνατότητές του καί τόν πλοτο πού κρύβουν ελογημένη μας γ καί θάλασσα. Γνωρίζει νά συνθέτει καί νά γονιμοποιε ποτελεσματικά τόν κόπο τν ργαζομένων, τή σοφία τν λογίων καί τή γνώση τν νωτάτων κπαιδευτικν δρυμάτων καί ρευνητικν κέντρων μέ τρόπο ναρμόνιο καί καρποφόρο. ρκε νά ποστηριχτε στόν γώνα του καί νά χει ραμα καί λπίδα.
Καί ατό τό γνωρίζει καλά κκλησία μας. Γι ατό στήριξε καί θά στηρίζει πνευματικά καί μπρακτα τήν προσπάθεια το λαο μας γιά μιά νέα ρχή καί θά σταθε ρωγός που μπορε νά νισχύσει τόν λαό μας. Εναι καιρός νά ρθον τά μπόδια, στε ατή λίγη περιουσία πού πέμεινε στήν κκλησία νά τς πιτραπε νά τήν ξιοποιήσει πρός φελος το λαο μας. Καί ποιος πιθυμε νά ργαστε στήν λληνική γ, συμβάλλοντας στή διατροφική πάρκεια τς χώρας καί στήν νάπτυξη σύγχρονων ξαγώγιμων προϊόντων καλλιέργειας καί βοσκς, ς γνωρίζει τι, ση λίγη γ νήκει κόμα στήν κκλησία, θά εναι στή διάθεσή του.
«Χριστός γεννται» καί τό νόημα τν Χριστουγέννων μς δίνει τό δικαίωμα νά παρακαλέσουμε τό λληνικό κράτος νά σκύψει πάνω πό τούς συνανθρώπους μας καί σέ ατές τίς δύσκολες ρες πού διέρχεται τόπος νά φήσουμε πίσω πολιτικές πιλογές πού στηρίζουν τούς λίγους σέ βάρος τν πολλν. Μς δίνει, πίσης, τό δικαίωμα νά καλέσουμε σους διαθέτουν πλοτο νά τόν θέσουν στήν πηρεσία τν συνανθρώπων μας. Χρειάζεται πειγόντως νά δείξουμε λοι λληλεγγύη, νθρωπιά, γάπη καί εαισθησία καί εναι ζωτικς σημασίας νά στηριχθον μέ κάθε τρόπο περίθαλψη, μόρφωση καί πιβίωση τν λλήνων.
Τό λοιπόν, «δετε δωμεν πιστοί, πο γεννήθη Χριστός» καί ς γίνουν τά φετινά Χριστούγεννα φετηρία μίας νέας ρχς καί μίας πορείας νοδικς γιά τόν τόπο μας καί γιά τόν καθένα προσωπικά. ς μήν ξεχνμε τι «μέθ' μν Θεός» καί παλαιότερα καί τώρα καί πάντοτε.
Καλά καί ελογημένα Χριστούγεννα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου